Scada Nedir ?

SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition) sistemleri, bağımsız olan izleme, veri toplama ve kontrol sistemlerinin birleşmesinden oluşmaktadır.

Büyük projelerde scada sistemlerinin kullanılması iş gücü açısından da kazanç sağlamakta ve kazanılan bu iş gücü diğer alanlara kanalize edilerek işletmenin verimi arttırılabilmektedir.

Sistemin; izin verilen kullanıcılara her zaman ve her yerde ulaşma kolaylığı sağlaması, Toplanan bilgilerin kaydedilerek istatistiksel ve geriye dönük kontrol amaçlı kullanımı gibi avantajları vardır.sense elektronik SCADA terimi "Supervisory Control And Data Acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Türkçe'ye " Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi " veya "Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi "olarak çevrilebilir.

Kısaca bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır. En genel olarak enerji scadası (Elektrik-Su-Doğalgaz) ve proses scadası (fabrika-tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır.


Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ve bunlarla ilgili cihazlardaki maliyet düşüşleri, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale gelmiştir.


Örneğin dağıtım ve su otomasyonu ile şebekenin uzaktan izlenmesi ve hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünü sağlanır ve sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi ve su beslemesi olası duruma gelir. Sistem bilgileri arşivlenebilir ve istatistiki raporlar ile en etkin ve ekonomik işletme yönetimi sağlanır.
HANGİ MARKA PLC ve SCADA

PLC markanız ne olursa olsun doğru yazılmamış doğru programlanmamış otomasyon sistemleri işletmelerinizi zarara uğratır. Her yerde bulunabilir, kalitesini ispat etmiş ve sektörde en çok bilinen ürünleri kullanıyoruz. Herhangi bir markayı överek satışını yapmak daha fazla gelir elde etmek gibi bir kaygı taşımıyoruz. Çünkü biz farklıyız ve bağımsız çalışan bir firmayız...